Jubilar

Idag vill vi uppmärksamma en kraft i fiberföreningen som under lång tid, med engagemang och noggrannhet, hjälpt till att strukturera, organisera och med värdefull kunskap varit och är behjälplig i arbetet med att etablera fiber i vår förening.

• • •

Serviceavgift

I dagarna kommer det att skickas ut faktura för serviceavgift. En del frågor brukar dyka upp i samband med detta utskick. Här kommer lite förklaring till serviceavgiften och bakgrund till storlek och vad den täcker för kostnader:

• • •

Årsmöte

Den 5 maj samlades delar av styrelsen samt 2 justerare till möte för att gå igenom de röstsedlar som inkommit. Två styrelsemedlemmar deltog vid mötet digitalt.

• • •

Årsmöte

Årsmöte ”per capsulam” Björketorps Fiber

På grund av pågående pandemi genomförs även i år vårt årsmöte via post – ”per capsulam”.

• • •

Fiber till Berghem

Nu är kontrakt skrivet med den entreprenör som ska gräva fiber i Berghem. Det blir Stenssons Entreprenad AB i Torestorp som kommer att fullfölja arbetet.

• • •

Inmätning

I dagarna sker inmätning av fiberanläggningens läge. Om du som kund ser någon i närheten av ditt hus så kan det vara någon från vår entreprenör som är ute och utför detta arbete.

• • •

God fortsättning på 2021

Vi har precis lagt 2020 bakom oss. För de allra flesta känns det säkert skönt med tanke på ett år som, på många sätt varit omtumlande för alla.
Nu blickar vi framåt! Med vaccination inom räckhåll ser vi ändå ett ljus i tunneln.

• • •

Ordförande har ordet

Vi lägger snart 2020 bakom oss. Ett år som inte kommer att gå obemärkt förbi. Men vi hoppas på en ljusning och att 2021 ska innebära förändring och förbättring.

• • •