Anbud

Vid styrelsemöte den 11 juli öppnades de anbud som kommit in till föreningen. Det var fem stycken ledamöter närvarande. De anbud som kommit in kommer att genomlysas och vi kommer att ge besked hur styrelsen väljer att ställa sig till de inskickade offerterna. Alltså får vi be er ge er till tåls ett litet tag till så kommer vi att informera om hur arbetet kommer att fortsätta.

• • •