Berghem

Vecka 13

Flera veckor har gått sedan sist och det kanske inte är så konstigt. Nätet är klart, alla anslutna medlemmar är igång så det har inte varit så mycket att skriva om.

Denna vecka har nätet besiktigats och det blev ett bra resultat. Inga anmärkningar att tala om. Noteras bör att viss återställning av markarbeten återstår och kommer att göras framöver när det är tjänligare väder och marken har torkat upp ordentligt.

Vecka 7

Under veckan har de sista anslutningarna blivit installerade.

Dessa skulle redan varit gjorda men covid har ställt till det både hos våra fastighetsägare och installatörer.

Nu återstår efterjusteringar i projektet. När det gäller asfalteringar i tätorten så är det beställt, det är väghållaren som styr över detta arbetet.

Besiktning av nätet kommer att ske under våren.

Vecka 1 2022

Nytt år och snart slutetablerat i Berghem

Under vecka 1 har installation i noden och fiberskåp utförts.

Kommande vecka startar installation av fastigheter där det är klart med stamfiber.
Då det varit lite mildväder räknar OptoCom med att kunna blåsa resterande fiber där detta inte är gjort.

Vecka 51

Kylan har kommit och vid blåsning har man upptäckt isproppar i vissa rör vilket kan medföra försening i blåsningen.

Vecka 50

Under vecka 50 avslutades grävarbetet.

Vecka 51 startar arbetet med att blåsa fiber. Detta börjar med blåsning av stammar, därefter kundfiber.

Vid blåsning av stam kontaktas inte fastighetsägarna om inga oklarheter finns.

Med början 7 januari och fram till 14 januari kommer installation i fastigheter att pågå. Bokning av tider för installationen kommer att göras efter det att fiber är framme vid huset.

När installationen är klar kan gruppavtalet aktiveras fr.o.m. 11 januari (men faktureras först från 15 januari).De som inte beställt gruppavtal kan beställa tjänster via Zmarket med en gång. 

Vecka 48 – 49

Grävarbetet är nu på väg att bli färdigt, städning pågår. 

Det som kommer att grävas framöver är efteranslutningar som kommer att göras efterhand som beställningar kommer från de fastighetsägare som kontaktar föreningen.
 
Kommande vecka kommer blåsning av fiber att startas, först kommer stamfiber att blåsas. 

Innan installationer i fastigheter startar behöver fiber blåsas och när detta är gjort blir fastighetsägaren kontaktad för installation av utrustningen inomhus. Om du har svårt att närvara själv kanske du kan få hjälp av en granne eller bekant som öppnar för installatören. Detta kommer att pågå under vardagar fram till mitten av januari. 

Ni som har valt öppen fiber kan beställa tjänster när installationen är klar. Vad gäller er som beställt gruppavtal är planen ni ska vara igång från mitten av januari. 

Vecka 47

Under veckan har arbetet med att göra klar stamförbindelsen mot Hajom fortsatt, men är ännu inte klar.

Två längre sträckor för att nå fastigheter är i huvudsak färdiga, det återstår 2 vägpassager.

Arbetet med beställda tomtgrävningar kommer att pågå under kommande vecka, samt tryckningar i samband med dessa.

Asfaltåterställning och grusning av påverkade vägar pågår både i och utanför tätort arbetas med.

Vecka 46

I slutet på veckan återstår en kort sträcka vid Eldala och en tomtgrävning med en mindre maskin för att få fram stamrören mot Hajom.

Två längre sträckor med rör till fastigheter återstår, detta ska köras med större maskin.

Det återstår också ett antal beställda tomtgrävningar även detta med en mindre maskin.

Vi tror att detta kan vara klart under vecka 49 under förutsättning att vi inte får problem med tjäle.

Arbete pågår med att sammanställa information till Optocom för att få igång blåsning av, i första hand stamfiber men även kundfiber.

Installationen i fastigheter kanske kan komma igång innan årsskiftet.

Vecka 45

Arbetet med att färdigställa delen mot Hajom går in i slutskedet vad gäller stamnätet. Kvar är delen öster väg 41 som kommer att starta i denna månaden.

I etapp 2 med ljus i tråden vecka 45 har installation pågått under vecka 44 och 45. 

Nu kommer fiberblåsning snart igång i området mellan Varbergsvägen och järnvägen.

Inmätning av det som är gjort fortsätter under kommande vecka.

Vi är ute vid Hajomsvägen

Vecka 44

Grävarna är nu i Elsbo. Om arbetet går bra kommer projektet att vara framme vid Hajomsvägen under kommande vecka. Vi har där en sträcka som kräver mindre maskiner då det är trångt att komma fram.

Vår förhoppning är att grävarbetet ska vara klart under den närmaste månaden.

Installation pågår i tätorten väster om Varbergsvägen och hela vägen upp till Dala, detta beräknas vara klart i början på vecka 45.

Inmätning av redan klara sträckor har börjat under ledning av Hans Fredriksson och med hjälp av en firma som heter Trig. Vid bra väder går det att mäta in ganska många km under en dag.

Inmätning
Spräckning
Spräckning
Återställning

Vecka 43

Arbetet mellan Varbergsvägen och järnvägen är färdigt, återstår fiberblåsning och installation som kan starta när alla avtal och avgifter har kommit in.

Under veckan har blåsning av fiber i tätort A och upp mot Dala blivit klar. Nästa vecka (44) kommer installation ske med uppstart vecka 45. Är det någon som inte har möjlighet att vara hemma vid installation, fråga din granne eller bekant som kanske kan närvara så arbetet blir klart.

Mot Hajom har vi kommit en bit, vi har nu flyttat grävmaskinerna och går ifrån Nordslätt mot Berghem. Detta beroende på att det finns en sträcka där det behövs en mindre maskin – sträckan mellan Eldala och Källeberg.

Väntan på transport till Hajomsvägen. Tätort B klart!
Förplöjning utmed Ringsjövägen
Platsen där sista skåpet mot Hajom ska sättas

Vecka 42

Under veckan har blåsning av fiber startat, både stamkabel och fiberkabel till anslutningar.
Installationerna kommer att göras under de två kommande veckorna, då kommer varje fastighetsägare kontaktas för att kunna komma in och montera utrustningen.

Arbete pågår nu i området tätort mellan Varbergsvägen och järnvägen. I denna delen är det inte så långa grävsträckor att göra. (bild)

Fiberdragningen utmed Hajomsvägen har också startat. Här är det längre sträckor att ta tag i, så arbetet kommer att ta några veckor. 

Älvängsvägen
Arbete mot Hajom

Vecka 41

Det är nu klart för att blåsa stamfiberkabel i start 2 och förberedelse med tomtgrävningar i start 2 är snart avslutade. 

Fiberblåsning startar under kommande vecka med stamkabel därefter börjar blåsning av fiberkabel till våra anslutningar.

I delen mot Hajom är det klart ner till Husabäcken. Man håller på att avsluta arbetet mot Skoghem för att sedan fortsätta utefter Hajomsvägen.

Det är viktigt att de avtal som ännu fattas i denna del av projektet lämnas in och att även ni som har obetalda fakturor vad gäller förlagsinsats ser till att få dem betalda.

Vecka 39

Arbetet pågår i Torp på väg mot Hajomsvägen.

Under den gångna veckan har de flesta tryckningarna gjorts färdiga.

Vecka 38

Inför nästa uppstart, som är beställd från Zitius och Telia till 8 november återstår tryckningar under vägar och grävning fram till 2 fastigheter samt grävningar på tomter.

Blåsning av fiber och installation går igång under de närmaste veckorna.

Bilden visar vad som är kvar att gräva i gatumark i Berghem.

Vecka 37

Under denna veckan blir tätort A färdigt, förutom grävningar på tomt.

Arbete har pågått på Solsätersvägen.

Vad gäller delen Syltered återstår grävningar på tomter och tryckningar under vägar.
Vi gräver också i område Torp vid Kungskullavägen.

Lite bilder kommer här:

Kungskullavägen
Solsätersvägen
Solsätersvägen

Mer vecka 33

De första uppstarterna har gått igång i Berghem.

Område Tingsslätt har fibernätverk sedan måndag 16/8. Man tycker det är skönt att ha ett fungerande nätverk utan massa avbrott.

Telias gruppavtal med 250 Mbit i båda riktningarna, dessutom 26 TV-kanaler och 21 playkanaler och fast telefoni för 320 kr/månad är man också nöjd med och vid jämförelse med andra nät kostar motsvarande 700 kr/månad.

Övriga Berghem ska få fungerande fiber innan årsskiftet enligt nuvarande planering.

Vecka 33

Ni har säkert märkt att grävningen är igång igen i Berghem. Därför är det MYCKET viktigt att förlagsinsatsen betalas och att tjänsteavtalet lämnas in så fort som möjligt för att undvika fördyring av projektet.

Vi kan inte ge klartecken till grävning om inte insatsen är betald och det är bekymmersamt för vår projektör att inte veta hur det förhåller sig för de kunder där grävarna närmar sig i rask takt nu. Stensons har gått igång med fler maskiner än väntat och vår projektör Hans ser dessutom framför sig att det inte dröjer så väldigt länge innan det blir aktuellt att sätta in någon av dem på annat område än det som förhoppningsvis ska igång i november. Att ha många obetalda förlagsinsatser trasslar verkligen till planeringen för Hans

Det är alltså INTE okej att vänta på att betala tills grävaren står på gården, det gör att vår planering blir väldigt komplicerad, det ska beställas material, installation, gruppavtal m m och allt detta kräver framförhållning, bl.a. har Telia 2 månaders beställningstid.

Glöm inte att vi äger vår förening och att vi alla ska känna oss delaktiga i att detta ska bli så bra som möjligt, en del i detta är att vår ekonomi sköts bra och att vi i styrelsen ska kunna känna oss säkra på att du som meddelat medlemskap också fullföljer dina åtaganden. Alla fördyringar kommer i slutänden att behöva betalas av oss alla medlemmar via nivån på serviceavgiften.

Nu till lite bilder från kanske just ditt område……

Optocom på plats.
Aron svetsar

Vecka 30

I dagarna skickas det ut påminnelse till er där grävningen närmar sig. Vi vet att ni har koll och vi vet att vi har sagt att insatsen ska betalas in när arbetet närmar sig. Dock är det ju jättebra för föreningen ju tidigare den betalas såklart. Eftersom vi alla gemensamt är ägare ligger det ju i allas intresse att vi har bra kassa inför betalning till de olika entreprenörerna. Det är bra att ha detta i minne – vi betalar till oss själva :)

Styrelsen önskar en fortsatt fin sommar!

Vecka 27

Nu har arbetet avancerat mot tätorten och är på Movägen i skrivande stund. Man är också och gräver i Dala, den översta etappen av det området är klar och man går ner mot Hajoms-krysset. Blåsning är igång i område 1. Denna veckan kör man för fullt, nästa vecka kör ett mindre lag sedan är det semester för grävarna fram till 16/8. Bobby på Optocom drar igång igen efter semestern den 9/8.

Tätort
Tätort
Tätort – mejeriet
Dala
Dala
Dala

Vecka 25

Idag har Optocom blåst stammarna i första etappen i Berghem och det gick i stort sett smärtfritt, ett gott tecken för framtiden. Blåsning av kundfiber planeras till vecka 27 och installationer under första halvan av augusti. Grävning pågår i närmsta delen av tätorten (Mo-, Mjäla-, Grus-, Sten-, Kungskullavägen och återstående delar av Bäckängsvägen) samt vid Dala/Syltered.

Vecka 23

Vid byggmöte i måndags meddelade Optocom att de kommer att starta blåsning om 14 dagar. Det informerades också om att de första går igång den 16 augusti, alltså om två månader cirka. Entreprenören meddelar att man, i största möjliga mån, vill bli klara med arbetet för de som går igång nu i första omgången innan semestern så det är viktigt att du som vet att du ska med nu betalar klart din förlagsinsats och ser till att grävningen fram till bostaden är klar.

Maskinerna befinner sig nu på lite olika håll söder om kyrkan och man kommer nu att gå vidare mot tätorten före semestern v 28. Därefter start igen v 33.

Vad gäller tätorten kommer det att anordnas gatumöten i vecka 24. Vidare planeras det att sätta ner en bandare överst i projektet i Lallons område (6) söder om Skene.

Vecka 21

Rapport från byggmöte måndag 24 maj

Mötet konstaterade att starten som var planerad till 1 juli tyvärr måste skjutas fram. Covid har ställt till det för vår gräventreprenör så de kommer inte hinna så långt som det var tänkt före semestern. Nu pågår arbete med att sy ihop planeringen för att projektet ska gå framåt så effektivt som möjligt och att förseningen av uppstarten inte ska bli onödigt lång. Det är många pusselbitar att ta hänsyn till särskilt nu när det närmar sig semestertider. 

Information till medlemmar i tätorten och planering av grävning på tomten hos dem som önskar anlita föreningens entreprenör ska starta så snart som möjligt.

Vecka 19

Område Tingsslätt beräknas vara färdiggrävt inom en vecka. Grävarna har inte varit fullbemannade då även de har drabbats av Corona men styrkan bör inom kort vara fulltalig igen. Det har på sina ställen varit lite bökigt att komma fram men inga större störningar. Projektledare Hans är nöjd med arbetet och styrelsen har fullt förtroende till att arbetet framskrider enligt plan och att ordning och reda gäller.

Kabeldragning Tingslätt-delen
Kabeldragning Tingslätt-delen
Kabeldragning Tingsslätt ner mot Bäckalund

Vecka 17

De första 25 uppstarterna är beställda till den 1 juli. Projektledare Hans Fredriksson meddelar att grävningen fortskrider enligt plan.

Vecka 16 -fakturafråga

Det har kommit lite synpunker på den faktura som gått ut och vi vill återigen förtydliga det som står i vart och ens brev – det brev som följde med de kopior av avtal och tjänsteavtal som gick ut.

I brevet går att läsa följande:
Du kommer inom kort att få faktura på förlagsinsatsen 24 000 kr (alternativt, den del av förlagsinsatsen på 24 000 kr som du inte redan har betalat). Antingen kan hela beloppet betalas på en gång eller så går det också bra att betala i portioner. Ange OCR-nr som står i rutan högt upp till vänster på fakturan så kommer inbetalningarna räknas av efter hand. Fakturan kommer att ha en betalningstid på 30 dagar, men det kan du bortse ifrån. Däremot ska hela beloppet vara betalt när grävningen närmar sig området där din fastighet ligger för att du ska få din anslutning.

Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt var någonstans grävarna är så att du vet när det börjar närma sig dig. Ta kontakt med den som är områdesansvarig för ditt område för att få mer information.

Vecka 16

Igår, tisdag kom grävmaskinerna till Tingsslätt för start av fibergrävning i Berghem. Det är roligt att det är igång och nu är det full fart framåt som gäller. Projektledare Hans Fredriksson har meddelat att det kommer att bli störningar i trafiken till och från området. Vi hoppas ni har överseende med detta. Ju mindre vi hindrar maskinerna desto snabbare kommer de fram i arbetet men såklart måste ni som bor i området kunna ta er från och till hemmet. Vi hoppas dock på minsta möjliga störning för alla inblandade.

Vecka 15

Från början var planeringen att grävning skulle starta v 14 men på grund av leveransförseningar av material har arbetet planerats till att börja i mitten av vecka 16.

Vecka 15

Det är mycket viktigt att du som bor i område 1 (Hans Björsell är områdesansvarig) lämnar in /skickar in ditt tjänsteavtal (2 ex) så fort som möjligt och senast sista april. Telia har förlängt leveranstiden, dvs vi får vänta längre än tidigare på hårdvarorna vilket gör att vi är tvungna att skicka in vår beställning tidigare än vad vi från början trodde.

Vecka 14

Igår var det möte med de områdesansvariga i Berghem. Projektör Hans Fredriksson presenterade den planering som är lagd i närtid. Grävning går igång vid Varbergsvägen nedanför Tingsslätt torsdag v 15, man har valt att kalla detta område 1 A. Sedan rullar arbetet på och vår förhoppning är att etableringen är klart vid jul. Men vi ska alla ha i åtanke att detta är en preliminär sluttid och den kan, på grund av olika orsaker, komma att förändras.

Varje områdesansvarig fick igår med sig en bunt brev att dela ut till dig som är medlem i Berghemsområdet. Brevet innehåller ett informationsblad, ditt exemplar av fastighets- och markupplåtelseavtal samt två tjänsteavtal att skriva under och lämna in till områdesansvarig, alternativt skicka till Kerstin Sandahl, adress står i brevet. Det är viktigt att du som är medlem så snart som möjligt tar ställning till om du vill ha gruppavtal eller öppen fiber och lämnar/skickar in dessa avtal.

Det känns mycket bra att vi är igång i Berghem och stort tack till områdesansvariga för det förtjänstfulla arbete som ni lägger ner i detta.

Vecka 13

Nu är kontrakt skrivet med den entreprenör som ska gräva fiber i Berghem. Det blir Stenssons Entreprenad AB i Torestorp som kommer att fullfölja arbetet.

De övriga aktörerna i arbetet är Optocom AB som är ett företag som har specialiserat sig på att bygga framtidssäkra fibernät och som föreningen har goda erfarenheter av vid etableringen i Björketorp samt Transtema FNC AB som förser oss med material och som vi också har bra erfarenhet av. 

Grävningen kommer att starta nästa vecka (14) och mer information kommer efterhand som arbetet fortskrider.

Med dessa rader önskar jag en riktigt Glad Påsk!
Niclas Magnusson
Ordförande

Vecka 13

Det som från början var menat att bli en uppdatering varje vecka har tyvärr på grund av olika orsaker tenderat att bli mer sällan, detta ber vi så hemskt mycket om ursäkt för. Att skylla på pandemin låter sig inte göras, även om en vanlig förkylning har satt lite käppar i hjulet. Så var är vi då i arbetet med att få fiber till Berghem? På G skulle vara man kunna säga. Kontrakt ska skrivas med entreprenör, detta är inte gjort ännu men bör bli klart i denna veckan. Startmöte har varit och efter att kontraktet är skrivet kommer du att få ett brev med information kring det fortsatta arbetet.

Styrelsen har alltså inte varit stilla även om det har varit tyst här på hemsidan och, som sagt, detta ber vi om ursäkt för och hoppas att när väl skopan är satt i jorden så ska vi kunna presentera mer information, förhoppningsvis varje vecka där vi kan följa arbetet bit för bit.

Vecka 6

Som ni märker är det inte uppdatering varje vecka. Detta beror helt enkelt på att att informationen blir ungefär densamma som tidigare, dvs arbetet fortgår på samma sätt. Fortfarande saknas det en del avtal men vad gäller stamsträckor är allt klart vad gäller avtal och kartan kan färdigställas inför upphandlingen. Som tidigare uppmanar vi dig som har markupplåtelse-avtalet hemma att ta kontakt med områdesansvarig så föreningen får det till sig för underskrift av ordförande. Nästa vecka, närmare bestämt den 16/2 kommer upphandlingsgruppen ha möte och göra klart annons för upphandling. Sedan årsskiftet sker alla möten digitalt vilket har fungerat mycket bra.

Vecka 2 (2021)

Vid årets andra styrelsemöte var vår projektör Hans Fredriksson närvarande. Han berättade att kontakt är tagen med alla markägare vad gäller stamsträckorna. Det finns fortfarande markupplåtelseavtal som inte är underskrivna. Det är viktigt att så många upplåtelseavtal som möjligt blir klara för att kunna färdigställa kartan inför upphandlingen av entreprenör. Har du ett markupplåtelseavtal liggande som inte är underskrivet, eller du inte har fått något sådant, tag kontakt med områdesansvarig och se till att leverera det eller få tillgång till ditt avtal för underskrift. Hans Fredriksson är i slutfasen av att färdigställa sammanställningen av projektet.

Vecka 52

Julveckan är här och arbetet tar lite julledigt. Annars fortgår allt enligt plan och Fredriksson beräknar vara klar med planeringen inför annonsering efter entreprenör runt nyår.

God Jul och Gott Nytt År!

Vecka 50

Under den gångna veckan har det varit planeringsmöte med områdesansvariga där vår projketör Hans Fredriksson har informerat om det pågående arbetet.

Hans Fredriksson har också varit i kontakt med flera av de större markägarna vad gäller förberedelse för stamförläggning. Han har fått mycket positivt gensvar vilket förenklar och påskyndar planeringsarbetet.

Tidsplanen ligger kvar vad gäller upphandlingen vilket innebär att den bör vara klar runt, eller strax efter nyår.

Vecka 48

Projekteringen fortsätter. Denna vecka har vår projektör Hans Fredriksson varit verksam i områdena Dalen, Centrum samt efter Hajomsvägen. Han har fått mycket positiv respons och känner att han har ett bra samarbete med områdesansvariga.

Hans Fredriksson kör en grå Mercedes vilket kan vara bra att veta då han emellanåt befinner sig på vägar som kanske inte är så trafikerade och där grannsamverkan råder.

Projekteringen beräknas fortgå 2 – 3 veckor till och förhoppningen är att underlaget för att starta upphandlingen kan ligga klart runt nyår

Om du klickar här finns en karta över områdesindelningen och namn på områdesansvariga.

Vecka 47

Några av de områdesansvariga i Berghem har tillsammans med föreningens projektör Hans Fredriksson varit ute i fält och tittat på möjliga dragningar för fibern. Man har kommit en bra bit på väg i detta arbete.

Många markupplåtelseavtal har lämnats in vilket underlättar projektörens fortsatta arbete med planering för dragningen.

Vecka 46

Arbetet med etablering i Berghem fortgår. Arbetsgruppen har tillsammans med delar av styrelsen varit på möte i Borås för att diskutera formerna kring kommande upphandling. Vid mötet framkom information som är av värde att ha med sig i kommande arbete med upphandlingen.

Områdesansvariga har blivit utsedda. Dessa kommer att träffas i morgon tisdag 10/11 för att bli informerade om var vi befinner oss i processen och vilken deras roll är i detta arbetet. Med vid mötet kommer även projektör att närvara för att informera om sin uppgift och svara på frågor.

Projektering i fält kommer att påbörjas denna vecka (46)

Fortsättningsvis kommer vi att informera mer regelbundet, (förhoppningsvis varje vecka) om arbetet i Berghem. Denna information kommer vi att lägga under en speciell flik här på hemsidan, kallad Berghem.

Vi har i nuläget 86 anmälda medlemmar i Berghem.

Det är viktigt att du som är intresserad av att få fiber till din fastighet anmäler dig och betalar in medlemsavgiften för att vårt underlag inför upphandlingen ligger så nära verkligheten som det bara går.

Hälsningar
Styrelsen

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *