Hej årsmötesvecka!

Lite nulägesinformation:
Samförläggning med Vattenfall går nu in i del 2.
Kanalisationsarbetet i tätorten den gångna veckan möjliggör blåsning av stam till område 5 ,4 och 2! Detta kommer påbörjas i veckan som kommer, i dessa områden är redan mycket av kundfiber blåst så vi ser fram emot att snart driftsätta dessa!
I område 10 har vi en del blåsstop. Dessa ska nu åtgärdas. Marks Mekaniska har lovat att ta kostnader och arbeten som tillkommer dem enligt besiktningsmannens utlåtande i samband med besiktningsmötet för några veckor sedan.
I område 11 har blåsning påbörjats och har enligt Optocom fungerat mycket bra, inga blåsstopp! Det är blåst både stam och kundfiber!

Det kommer alltså hända ganska mycket i nätet kommande veckor – glädjande! 
Torsdag den 25 /4 är det årsmöte kl 19 i Skene Folkets Hus. Detta pga att det inte fanns lokaler närmare där alla medlemmar får plats! 
Varmt välkomna!
Mvh  Niclas Magnusson 

• • •

Nulägesinformation

Hej !
Årsmötet är nu bokat till den 25/4 kl 19.00 i Skene folkets hus. Detta på grund av att vi inte får plats i Björketorp och att Fotskäls bygdegård renoveras. Kallelse kommer i veckan!
Samförläggning med Vattenfall fortgår och vi går snart in i etapp 2!
Vi drar igång blåsning på landsbygden i mitten av kommande vecka! 

• • •

Årsmöte

Björketorps fiberförening kallar till ordinarie stämma den
25 april 2019 kl. 19.00 i Skene Folkets Hus. Utöver dagordning enligt stadgarna kommer stadgeförändring samt förslag till insatsförstärkning att
behandlas. P.g.a. lokalens beskaffenhet kommer föreningen inte kunna erbjuda kaffe och kaka, vilket vi beklagar.

• • •

Vi söker frivilliga!

Hej

Om du som bor inom rödmarkerat område har möjlighet att vara behjälplig vid mindre slangarbeten etc så hör av dig till Niclas på tfn 070-626 34 15 
(det går naturligtvis bra att hjälpa till även om du inte bor inom området )

• • •