Styrelsemöte

Vid styrelsemöte i söndags diskuterades det fortsatta arbetet med fiber i Björketorp / Lekvad. I dagsläget har 206 st av 310 st medlemmar skrivit på fastighetsanslutningsavtalet. Till viss del hänger detta ihop med att markupplåtelseavtalet ännu inte är klart formulerat. En av de saker som informationsmötet den 25 augusti gav vid handen var att det just fanns önskemål om att markupplåtelseavtalet till vissa delar skulle skrivas om. Detta håller nu på att ske och vi har stora förhoppningar om att det ska vara klart den närmsta veckan. En annan sak som är värd att notera återigen är att den kostnad som angetts på anslutningsavtalet är en summa utan hänsyn taget till de bidrag som kommer att betalas ut och där vi i nuläget inte vet var vi landar. 

• • •