Markupplåtelseavtalet är nu klart

Nu har fiberföreningen i dialog med markägarna kommit fram till ett markupplåtelseavtal som förhoppningsvis alla parter kan stå bakom. Hänsyn har tagits till de synpunkter som framförts vid de markägarmöten som hållits. Det avtal som nu läggs fram innehåller för markägarna bättre, eller motsvarande, villkor som finns i andra markupplåtelseavtal som markägarna åberopat, inklusive det avtal som LRF Konsult tagit fram.

• • •