Berghem, nuläge och årsmöte.

Berghem

Vi i styrelsen har sedan förra årsmötet kontinuerligt diskuterat hur vi ska hantera Berghemsfrågan. Det är alltså ingen punkt som är lagd åt sidan utan berörs vid varje styrelsemöte, mycket arbete läggs ner för att nå en lösning. Men ingen har insett komplexiteten vad gäller förlagsinsatser och återbetalning.
Problematiken har främst varit juridisk.
Vi har varit i kontakt med revisorer jurister osv. och arbetet med att lösa frågan pågår, som ni förstår, fortfarande.
Vår målsättning är att:

• • •