Är du intresserad?

Nu pågår arbetet för valberedningen att hitta lämpliga och intresserade personer som kan hjälpa till i det fortsatta fiberarbetet. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett styrelseuppdrag utan, t ex om du är dataintresserad och skulle kunna vara behjälplig vid allmänna datafrågor av olika karaktär så är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Ta i så fall kontakt med Morgan Nilsson som sitter med i valberedningen. Han nås på telefonnumer 073-420 23 24 eller e-post morgan.irene@hotmail.com

• • •