Strul idag 26 maj

Vi har problem med vårt nät idag. zitius meddelar driftsstörning. samtidigt har Vattenfall meddelat strömbortfall inom vissa områden. Problemen kan hänga ihop.

• • •

Årsmötet

Den 28 april ägde föreningens årsmöte rum i Berghems bygdegård. Mikael Larsson höll i klubban och ledde mötet med glans. Alla var överens om att det var roligt och värdefullt att kunna hålla ett fysiskt årsmöte igen efter två år av restriktioner på grund av pandemin.

• • •

Obetalda fakturor

Det är fortfarande många som inte betalt senaste fakturan för gruppavtalet. Förfallodag var 30/4. Observera att denna påminnelse bara gäller dig som har gruppavtal. Kolla en extra gång om det är just du som missat denna gång. Det är jättemycket extraarbete med alla påminnelser, De görs fortfarande av frivilliga krafter för att föreningen ska slippa extra handläggningskostnader.

• • •