Årsmötet

Den 28 april ägde föreningens årsmöte rum i Berghems bygdegård. Mikael Larsson höll i klubban och ledde mötet med glans. Alla var överens om att det var roligt och värdefullt att kunna hålla ett fysiskt årsmöte igen efter två år av restriktioner på grund av pandemin.

Det beslut som våra medlemmar kommer att märka av mest är det som handlar om serviceavtalet. Kostnaden kommer att hållas oförändrad framöver men när utdebiteringen sker kommer att förändras. Mer om detta går att läsa om i tidigare inlägg. För övriga punkter hänvisas till protokollet som finns under fliken Protokoll här på hemsidan.

Den nya styrelsen konstituerades direkt efter mötet och dess sammansättning går att läsa under fliken Styrelse och finns även noterad i protokollet.

Vi tackar er som deltog. Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt fin fortsättningen på våren och hoppas att värmen kommer efter att vi fått välbehövligt regn.

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *