Årsmöte

Årsmöte ”per capsulam” Björketorps Fiber

På grund av pågående pandemi genomförs även i år vårt årsmöte via post – ”per capsulam”.

• • •

Fiber till Berghem

Nu är kontrakt skrivet med den entreprenör som ska gräva fiber i Berghem. Det blir Stenssons Entreprenad AB i Torestorp som kommer att fullfölja arbetet.

• • •