Inför årsmöte

Enligt önskemål vid förra årets årsmöte kommer här en påminnelse om att motioner ska vara inlämnade i god tid, och senast 4 veckor före årsmöte.

• • •

Gruppavtalsfakturorna

Idag har gruppavtals-fakturor skickats ut för första kvartalet 2023. De skickas ut från vårt nya ekonomisystem och för er som får det via e-post är numera avsändaren Björketorps Fiber ekonomisk förening men det går inte att svara på de mejlen utan de kommer från ett automatiserat utskick via programmet. Vi hoppas med detta att fakturorna kommer att synas bättre i mejl-bruset. Inom kort kommer vi att informera om e-faktura via bank. Det är snart på plats.

• • •

Gott Nytt År 2023

Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar ett riktigt Gott Nytt År.
Arbetet fortsätter med ledningsrätt, nytt gruppavtal som tecknats med Telia där inte alla lämnat svar ännu. Vi gör så gott vi kan för att återkoppla med alla för att säkerställa att de som vill fortsätta med gruppavtalet inte missas.

• • •