Berghem

Arbetet intensifieras i Berghem och förhoppningen är att upphandling kan göras strax efter nyår. För att läsa mer om vad som händer i Berghem hänvisar vi till menyn som heter just Berghem.

• • •

Telia

En av våra medlemmar har fått återkommande fakturor från Telia på bredband, telefon och tv-paketet Lagom. Telia ser då att kunden är kopplad till kollektivavtal med Björketorps Fiber men de ser även att vår medlem har ett abonnemang för koppartjänst.

• • •

Fortsatt uppdatering av läget i Berghem

Arbetet med etablering i Berghem fortgår. Arbetsgruppen har tillsammans med delar av styrelsen varit på möte i Borås för att diskutera formerna kring kommande upphandling. Vid mötet framkom information som är av värde att ha med sig i kommande arbete med upphandlingen.

• • •