Statusuppdatering.

Årsmötet

Årsmöte hölls i Fotskäls bygdegård (för att alla skulle få plats) den 12:e april. Sammanfattning av mötet:
Resultaträkning, balansräkning och budget redovisades. Från budgeten kan man notera:

• • •