Betalningsplan

En del av er har ställt frågor på mail kring betalningar och som det är så måste vi ju finansiera det vi håller på med. Vår avsikt är att ta in 5000 kr var tredje månad från medlemmarna med början 1 juli 2017. Faktura nummer två således 1 oktober 2017, Faktura nummer tre kommer sedan 1 januari 2018 och nummer fyra 1 april 2018. Om vi behöver ytterligare pengar så kanske det går ut ytterligare en post om 5000 kr, annars så tillkommer det enbart en anslutningsavgift som förmodligen erläggs i samband med inkoppling. Vi har ansett att det blir mindre betungande för medlemmarna genom att ta in finansieringen i några mindre poster än att ta ut alltihop på en gång, vilket hade varit enklare för oss.

• • •

Grävning på tomten

För den som är intresserad av att slippa gräva själv på den egna tomten så åtar sig grävarna att gräva på tomten för ett enhetspris om 1500 kronor plus moms. Prata med grävarna när de kommer till dig!

• • •