Inget internet 230907

Vi har haft problem med internet för de som är anslutna till switch nr 10:
Bäckängsvägen 3,5,6,9,11,12,
Hulatorp Hagen,
Hulu,
Kungskullavägen 1,3,7,12,
Lekvad Lillåsen,
Ljungstenavägen 3,
Marknadsvägen 26,
Nabbared 1,2,4,5
Nabbared Nilsagärde
Per Anders Väg 16
Slätthult 30
Solhöjdsvägen 3,7,8,9,10
Tingsslätt Furuberg 1,2,3
Tingsslätt Grenadal 1
Tingsslätt Soläng
Tingsslättsvägen 1,2,3,5,6
Varbergsvägen 348,350
Öresten Gård 1,6

• • •