Jubilar

Idag vill vi uppmärksamma en kraft i fiberföreningen som under lång tid, med engagemang och noggrannhet, hjälpt till att strukturera, organisera och med värdefull kunskap varit och är behjälplig i arbetet med att etablera fiber i vår förening.

• • •