Hösten närmar sig

men fortfarande är det sommarmånad och värmen kommer och går. Fiberföreningens styrelse har tagit lite ledigt under juli månad, nästa styrelsemöte är förlagt till den 18 augusti.

• • •

Fakturautskick

Idag har faktura skickats ut till er som har gruppavtal. Fakturan avser kvartal 3 och innefattar för första gången även serviceavgift för tre månader. Att samfakturera dessa två poster gör att vi sparar ett fakturautskick per år och på så vis minskar våra kostnader och gör det mer enhetligt.

• • •

Vårt avtal med Telia

Ett antal av medlemmarna i Björketorps fiberförening har blivit uppringda av aktörer (Allente bl a) i syfte att de ska väljas som tjänsteleverantör när vårt gruppavtal går ut. Man har argumenterat med att nästa gruppavtal med Telia kommer att bli betydligt dyrare än det är nu – DETTA ÄR FELAKTIGT!

• • •

Strul idag 26 maj

Vi har problem med vårt nät idag. zitius meddelar driftsstörning. samtidigt har Vattenfall meddelat strömbortfall inom vissa områden. Problemen kan hänga ihop.

• • •

Årsmötet

Den 28 april ägde föreningens årsmöte rum i Berghems bygdegård. Mikael Larsson höll i klubban och ledde mötet med glans. Alla var överens om att det var roligt och värdefullt att kunna hålla ett fysiskt årsmöte igen efter två år av restriktioner på grund av pandemin.

• • •

Obetalda fakturor

Det är fortfarande många som inte betalt senaste fakturan för gruppavtalet. Förfallodag var 30/4. Observera att denna påminnelse bara gäller dig som har gruppavtal. Kolla en extra gång om det är just du som missat denna gång. Det är jättemycket extraarbete med alla påminnelser, De görs fortfarande av frivilliga krafter för att föreningen ska slippa extra handläggningskostnader.

• • •
1 2 3 17