God fortsättning på det nya året 2024

Under 2023 har vi arbetat mycket med att söka ledningsrätt för att trygga vårt nät inför framtiden. Ett tidsödande och viktigt arbete där vi, för att hålla nere kostnaderna försöker förbereda så mycket som möjligt av materialet innan det skickas till Lantmäteriet. En omgrävning genomfördes i samband med detta vilket naturligtvis var olyckligt men oundvikligt då vi inte kom till någon uppgörelse med markägaren.
Glädjande är att vi har fått fler nya medlemmar. Förfrågningar för att ansluta till vårt nät kommer kontinuerligt.
Det har inte varit mycket avbrott under året, dock var det några som drabbades i september. Telia genomförde ett byte av en switch vilket resulterade i strul med uppkopplingen.
Vi har haft möte med vår kontakt på Telia för att bl a diskutera avtalsfrågor, prissättning och kommande förändring vad gäller bredbandstelefoni.
Vi har kontinuerligt gjort utsättningar när vi i fått meddelande om planerade grävningar och markarbeten i Ledningskollen, en webb-baserad tjänst som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS).
Vad gäller faktura- och bokföringsarbetet har vi successivt försöka ta över så mycket som möjligt från Ekonomipoolen för att på så sätt kunna minska utgifterna i föreningen.

• • •

Inget internet 230907

Vi har haft problem med internet för de som är anslutna till switch nr 10:
Bäckängsvägen 3,5,6,9,11,12,
Hulatorp Hagen,
Hulu,
Kungskullavägen 1,3,7,12,
Lekvad Lillåsen,
Ljungstenavägen 3,
Marknadsvägen 26,
Nabbared 1,2,4,5
Nabbared Nilsagärde
Per Anders Väg 16
Slätthult 30
Solhöjdsvägen 3,7,8,9,10
Tingsslätt Furuberg 1,2,3
Tingsslätt Grenadal 1
Tingsslätt Soläng
Tingsslättsvägen 1,2,3,5,6
Varbergsvägen 348,350
Öresten Gård 1,6

• • •

Gruppavtal kvartal 3

Den 1/7 (med förfallodag 31/7) skickades gruppavtalsfakturor ut för kvartal 3. Du som får faktura via e-post, var uppmärksam så den inte försvinner i ”bruset”.

• • •
1 2 3 20