God fortsättning på det nya året 2024

Under 2023 har vi arbetat mycket med att söka ledningsrätt för att trygga vårt nät inför framtiden. Ett tidsödande och viktigt arbete där vi, för att hålla nere kostnaderna försöker förbereda så mycket som möjligt av materialet innan det skickas till Lantmäteriet. En omgrävning genomfördes i samband med detta vilket naturligtvis var olyckligt men oundvikligt då vi inte kom till någon uppgörelse med markägaren.
Glädjande är att vi har fått fler nya medlemmar. Förfrågningar för att ansluta till vårt nät kommer kontinuerligt.
Det har inte varit mycket avbrott under året, dock var det några som drabbades i september. Telia genomförde ett byte av en switch vilket resulterade i strul med uppkopplingen.
Vi har haft möte med vår kontakt på Telia för att bl a diskutera avtalsfrågor, prissättning och kommande förändring vad gäller bredbandstelefoni.
Vi har kontinuerligt gjort utsättningar när vi i fått meddelande om planerade grävningar och markarbeten i Ledningskollen, en webb-baserad tjänst som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS).
Vad gäller faktura- och bokföringsarbetet har vi successivt försöka ta över så mycket som möjligt från Ekonomipoolen för att på så sätt kunna minska utgifterna i föreningen.

Vi önskar med dessa rader en riktigt god fortsättning på det nya året med hopp om samma stabilitet i nätet som vi haft hittills.Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *