Fastighetsavtal

Vi har fortfarande flera fastighetsavtal som inte blivit underskrivna. Om du inte har haft kontakt ännu med din områdesansvarige är det bra om du själv tar kontakt, uppgifterna hittar du i menyn här ovan under Information och Kontaktuppgifter. Om vi ska hålla vår tidsplan är det viktigt att vi får in de underskrivna avtalen under augusti månad. Dessutom hoppas vi att informationen har gått fram att uttaget av kostnaden kommer att portioneras ut med 5 000 kr per tillfälle. Dessutom är det så att den totalsumma som nämns i avtalet är brutto,
d v s inga bidrag är medräknade, de bidrag som vi ansökt och kommer att söka dras av från den summan. Det står noterat i avtalet under punkt 18 och 19.
Ju snabbare vi får underskrivna avtal, desto snabbare är vi på banan, låt alltså inte ditt avtal bli liggande utan skriv under och lämna till, antingen områdesansvarig eller någon i styrelsen.
Har du frågor av övergripande karaktär kan du även ta kontakt med vår ”konsult” Pelle från Fotskäl. Du vet väl att Fotskäl har varit igång med fiber flera år nu och man är mycket nöjd med detta. Pelle nås på:
Per Johansson
Tel. 070-536 11 16
E-post: pelleipellagarden@gmail.com

• • •

Björketorps Marknad

Vi finns på plats på Björketorps Marknad den 11 juli för att svara på dina frågor. Du som ännu inte är medlem, passa på att anmäla dig denna dag. Arbetet med fastighetsanslutningsavtal och ledningsplaner håller på för fullt.

• • •