Ordförande har ordet

Vi lägger snart 2020 bakom oss. Ett år som inte kommer att gå obemärkt förbi. Men vi hoppas på en ljusning och att 2021 ska innebära förändring och förbättring.

• • •