Medlemskap i föreningen

Du anmäler medlemskap genom att maila oss på bjorketorps.fiber@outlook.com eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

Du betalar samtidigt in en insats om 100 kr antingen direkt på föreningens bankgiro 295-0186 eller via swish nr 123 453 62 56.

Du är införstådd med att detta kommer innebära en ekonomisk insats.
Du godkänner att vi hanterar information om dig i föreningens register.

Du hämtar också ner Fastighetsanslutnings- och Markupplåtelseavtal här från hemsidan (finns under fliken Avtal), signerar dessa och lämnar till föreningen i 2 original.
Vi hanterar din information i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Välkommen som medlem i Björketorps Fiber!