Kunnig projektör

Pga höga priser vid våra förfrågan om totalentreprenörer har styrelsen beslutat att dela upp entreprenaderna och att själva ta fram förfrågningsunderlag  till dessa. Vi behöver då en kunnig projektör till vår hjälp.

• • •