Jubilar

Idag vill vi uppmärksamma en kraft i fiberföreningen som under lång tid, med engagemang och noggrannhet, hjälpt till att strukturera, organisera och med värdefull kunskap varit och är behjälplig i arbetet med att etablera fiber i vår förening.

• • •

Serviceavgift

I dagarna kommer det att skickas ut faktura för serviceavgift. En del frågor brukar dyka upp i samband med detta utskick. Här kommer lite förklaring till serviceavgiften och bakgrund till storlek och vad den täcker för kostnader:

• • •

Årsmöte

Den 5 maj samlades delar av styrelsen samt 2 justerare till möte för att gå igenom de röstsedlar som inkommit. Två styrelsemedlemmar deltog vid mötet digitalt.

• • •

Årsmöte

Årsmöte ”per capsulam” Björketorps Fiber

På grund av pågående pandemi genomförs även i år vårt årsmöte via post – ”per capsulam”.

• • •

Fiber till Berghem

Nu är kontrakt skrivet med den entreprenör som ska gräva fiber i Berghem. Det blir Stenssons Entreprenad AB i Torestorp som kommer att fullfölja arbetet.

• • •

Inmätning

I dagarna sker inmätning av fiberanläggningens läge. Om du som kund ser någon i närheten av ditt hus så kan det vara någon från vår entreprenör som är ute och utför detta arbete.

• • •