Berghem

Arbetet intensifieras i Berghem och förhoppningen är att upphandling kan göras strax efter nyår. För att läsa mer om vad som händer i Berghem hänvisar vi till menyn som heter just Berghem.

• • •

Telia

En av våra medlemmar har fått återkommande fakturor från Telia på bredband, telefon och tv-paketet Lagom. Telia ser då att kunden är kopplad till kollektivavtal med Björketorps Fiber men de ser även att vår medlem har ett abonnemang för koppartjänst.

• • •

Fortsatt uppdatering av läget i Berghem

Arbetet med etablering i Berghem fortgår. Arbetsgruppen har tillsammans med delar av styrelsen varit på möte i Borås för att diskutera formerna kring kommande upphandling. Vid mötet framkom information som är av värde att ha med sig i kommande arbete med upphandlingen.

• • •

Mycket glädjande

Det har inte gått jättelång tid sedan Björketorps Fiber meddelade att vi går igång med fiber till Berghem, men redan har det anslutit sig många nya medlemmar.

• • •

Berghem

Björketorps Fiber har under lång tid hanterat frågan om fiber till invånarna i Berghem. Det har varit många turer kring denna fråga, mycket har tagit tid att reda ut och styrelsen är medveten om att detta har varit frustrerande för Berghem.

• • •

Bidrag -glädjande besked!

I veckan som gick erhöll vi den första utbetalningen av bidrag. Det är mycket glädjande. Nya ansökningar kommer att skickas in löpande och förhoppningen är att det nu ska gå snabbare att få utbetalningarna när alla handlingarna som berör konkurrensutsättning finns på plats hos länsstyrelsen.

• • •