Obetalda fakturor

Det är fortfarande många som inte betalt senaste fakturan för gruppavtalet. Förfallodag var 30/4. Observera att denna påminnelse bara gäller dig som har gruppavtal. Kolla en extra gång om det är just du som missat denna gång. Det är jättemycket extraarbete med alla påminnelser, De görs fortfarande av frivilliga krafter för att föreningen ska slippa extra handläggningskostnader.

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *