Gott Nytt År!

2019, ytterligare ett händelserikt år för Björketorps fiber.
Häromdagen rensade jag bland papper och kunde då konstatera att det har varit ett lärorikt år och jag är mycket glad att vi lagt mycket bakom oss!

Jag vill tacka alla som gjort det möjlig att  80% av medlemmarna nu har fiber. Vi har utmaningar kvar men vi arbetar vidare mot det mål som extrastämman visade – att vi skall göra klart fiberprojektet.

Jag vill önska alla medlemmar, entreprenörer och samarbetsparter ett riktigt gott nytt år!

• • •

Berghem

Sedan årsstämman har styrelsen arbetat med frågan om de insatser som betalats in av Berghems tätort och begäran om återbetalning av dessa.Styrelsen har konsulterat dels revisor Rikard Johelid, dels Byanätsforums jurist för att få svar på hur man lagligt går tillväga vad gäller denna typen av händelser. Svaren från Johelid och Byanätsforum finns att läsa på bif filer. Det har hela tiden varit styrelsens önskan och strävan att agera utifrån det som regelverket säger och inte skynda i processen – med detta,
inte sagt att man inte tycker det hela är en mycket olycklig historia men fakta kvarstår att alla svar som styrelsen fått pekar på att det inte ges möjlighet att återbetala inom de fem år som avtalet löper på. Styrelsen ställer sig naturligtvis inte negativ till förslag på hur man konstruktivt kan gå vidare med medlemskapet. Styrelsen tar tacksamt emot förslag på detta och jobbar själva vidare för en lösning som skulle kunna bli bra för alla parter. 

• • •

Nulägesinformation

Enligt planerna går det den 2 dec igång ytterligare anslutningar – område 6 (Gallåsen) delar av område 7 (fram till Hästekullen) samt område 8 (Västra Kattunga). Tyvärr har det blivit lite försening för blåsarna på område 6 vilket troligtvis medför att anslutningstiden för några fastigheter blir något försenad. Vissa av er har säkert redan varit kontaktade av Optocom för installation, övriga kommer också inom en snar framtid att bli kontaktade. När ovanstående områden är anslutna kommer vi att ha en beläggning på 80% vilket motsvarar 345 anslutningar totalt. Mycket glädjande att arbetet går framåt..

• • •

Information med anledning av insatsförstärkning på 4 000 kr.

Fiberprojektet har blivit dyrare än beräknat vilket är förklaringen till insatsförstärkningen. Vi har kommit en bra bit i byggandet av fiber och över hälften av medlemmarna har nu fiber men det återstår ännu arbeten. Vi i  styrelsen gick därför ut före årsmötet till alla medlemmar via hemsida Facebook o Markbladet att vi behövde på något sätt förstärka kassan. Årsmötet beslutadede, utan reservationer, att vi skulle betala in ytterligare 4 000 kr. Om vi däremot behöver mer pengar måste vi hålla en ny stämma där alla medlemmar kan säga sitt. 

• • •

Frågor insatsfakturor

Styrelsens mål är att få fiber till så många som möjligt och på ett effektivt sätt. Vi behöver få in de beslutade insatserna om vi skall få entreprenörer att prioritera oss efter semestern.
Om du som medlem oroar dig för fakturor, uppkopplingar, förläggning mm. är du välkommen att höra av dig till mig el någon annan i styrelsen.

• • •
1 2 3 12