Styrelsemöte

Vid styrelsemöte i söndags diskuterades det fortsatta arbetet med fiber i Björketorp / Lekvad. I dagsläget har 206 st av 310 st medlemmar skrivit på fastighetsanslutningsavtalet. Till viss del hänger detta ihop med att markupplåtelseavtalet ännu inte är klart formulerat. En av de saker som informationsmötet den 25 augusti gav vid handen var att det just fanns önskemål om att markupplåtelseavtalet till vissa delar skulle skrivas om. Detta håller nu på att ske och vi har stora förhoppningar om att det ska vara klart den närmsta veckan. En annan sak som är värd att notera återigen är att den kostnad som angetts på anslutningsavtalet är en summa utan hänsyn taget till de bidrag som kommer att betalas ut och där vi i nuläget inte vet var vi landar. 

• • •

Fastighetsavtal

Vi har fortfarande flera fastighetsavtal som inte blivit underskrivna. Om du inte har haft kontakt ännu med din områdesansvarige är det bra om du själv tar kontakt, uppgifterna hittar du i menyn här ovan under Information och Kontaktuppgifter. Om vi ska hålla vår tidsplan är det viktigt att vi får in de underskrivna avtalen under augusti månad. Dessutom hoppas vi att informationen har gått fram att uttaget av kostnaden kommer att portioneras ut med 5 000 kr per tillfälle. Dessutom är det så att den totalsumma som nämns i avtalet är brutto,
d v s inga bidrag är medräknade, de bidrag som vi ansökt och kommer att söka dras av från den summan. Det står noterat i avtalet under punkt 18 och 19.
Ju snabbare vi får underskrivna avtal, desto snabbare är vi på banan, låt alltså inte ditt avtal bli liggande utan skriv under och lämna till, antingen områdesansvarig eller någon i styrelsen.
Har du frågor av övergripande karaktär kan du även ta kontakt med vår ”konsult” Pelle från Fotskäl. Du vet väl att Fotskäl har varit igång med fiber flera år nu och man är mycket nöjd med detta. Pelle nås på:
Per Johansson
Tel. 070-536 11 16
E-post: pelleipellagarden@gmail.com

• • •

Björketorps Marknad

Vi finns på plats på Björketorps Marknad den 11 juli för att svara på dina frågor. Du som ännu inte är medlem, passa på att anmäla dig denna dag. Arbetet med fastighetsanslutningsavtal och ledningsplaner håller på för fullt.

• • •

Fibervänner!

Nu har vi äntligen en hemsida för Björketorps fiber som fungerar. Välkomna att kommentera om du tycker det är något som saknas eller som vi borde ta upp på sidorna. Sidorna är till för att styrelsen skall kunna kommunicera med medlemmarna i föreningen.

• • •
1 17 18 19