Björketorps Marknad

Vi finns på plats på Björketorps Marknad den 11 juli för att svara på dina frågor. Du som ännu inte är medlem, passa på att anmäla dig denna dag. Arbetet med fastighetsanslutningsavtal och ledningsplaner håller på för fullt.

• • •

Fibervänner!

Nu har vi äntligen en hemsida för Björketorps fiber som fungerar. Välkomna att kommentera om du tycker det är något som saknas eller som vi borde ta upp på sidorna. Sidorna är till för att styrelsen skall kunna kommunicera med medlemmarna i föreningen.

• • •
1 15 16 17