Berghem

Vecka 6

Som ni märker är det inte uppdatering varje vecka. Detta beror helt enkelt på att att informationen blir ungefär densamma som tidigare, dvs arbetet fortgår på samma sätt. Fortfarande saknas det en del avtal men vad gäller stamsträckor är allt klart vad gäller avtal och kartan kan färdigställas inför upphandlingen. Som tidigare uppmanar vi dig som har markupplåtelse-avtalet hemma att ta kontakt med områdesansvarig så föreningen får det till sig för underskrift av ordförande. Nästa vecka, närmare bestämt den 16/2 kommer upphandlingsgruppen ha möte och göra klart annons för upphandling. Sedan årsskiftet sker alla möten digitalt vilket har fungerat mycket bra.

Vecka 2 (2021)

Vid årets andra styrelsemöte var vår projektör Hans Fredriksson närvarande. Han berättade att kontakt är tagen med alla markägare vad gäller stamsträckorna. Det finns fortfarande markupplåtelseavtal som inte är underskrivna. Det är viktigt att så många upplåtelseavtal som möjligt blir klara för att kunna färdigställa kartan inför upphandlingen av entreprenör. Har du ett markupplåtelseavtal liggande som inte är underskrivet, eller du inte har fått något sådant, tag kontakt med områdesansvarig och se till att leverera det eller få tillgång till ditt avtal för underskrift. Hans Fredriksson är i slutfasen av att färdigställa sammanställningen av projektet.

Vecka 52

Julveckan är här och arbetet tar lite julledigt. Annars fortgår allt enligt plan och Fredriksson beräknar vara klar med planeringen inför annonsering efter entreprenör runt nyår.

God Jul och Gott Nytt År!

Vecka 50

Under den gångna veckan har det varit planeringsmöte med områdesansvariga där vår projketör Hans Fredriksson har informerat om det pågående arbetet.

Hans Fredriksson har också varit i kontakt med flera av de större markägarna vad gäller förberedelse för stamförläggning. Han har fått mycket positivt gensvar vilket förenklar och påskyndar planeringsarbetet.

Tidsplanen ligger kvar vad gäller upphandlingen vilket innebär att den bör vara klar runt, eller strax efter nyår.

Vecka 48

Projekteringen fortsätter. Denna vecka har vår projektör Hans Fredriksson varit verksam i områdena Dalen, Centrum samt efter Hajomsvägen. Han har fått mycket positiv respons och känner att han har ett bra samarbete med områdesansvariga.

Hans Fredriksson kör en grå Mercedes vilket kan vara bra att veta då han emellanåt befinner sig på vägar som kanske inte är så trafikerade och där grannsamverkan råder.

Projekteringen beräknas fortgå 2 – 3 veckor till och förhoppningen är att underlaget för att starta upphandlingen kan ligga klart runt nyår

Om du klickar här finns en karta över områdesindelningen och namn på områdesansvariga.

Vecka 47

Några av de områdesansvariga i Berghem har tillsammans med föreningens projektör Hans Fredriksson varit ute i fält och tittat på möjliga dragningar för fibern. Man har kommit en bra bit på väg i detta arbete.

Många markupplåtelseavtal har lämnats in vilket underlättar projektörens fortsatta arbete med planering för dragningen.

Vecka 46

Arbetet med etablering i Berghem fortgår. Arbetsgruppen har tillsammans med delar av styrelsen varit på möte i Borås för att diskutera formerna kring kommande upphandling. Vid mötet framkom information som är av värde att ha med sig i kommande arbete med upphandlingen.

Områdesansvariga har blivit utsedda. Dessa kommer att träffas i morgon tisdag 10/11 för att bli informerade om var vi befinner oss i processen och vilken deras roll är i detta arbetet. Med vid mötet kommer även projektör att närvara för att informera om sin uppgift och svara på frågor.

Projektering i fält kommer att påbörjas denna vecka (46)

Fortsättningsvis kommer vi att informera mer regelbundet, (förhoppningsvis varje vecka) om arbetet i Berghem. Denna information kommer vi att lägga under en speciell flik här på hemsidan, kallad Berghem.

Vi har i nuläget 86 anmälda medlemmar i Berghem.

Det är viktigt att du som är intresserad av att få fiber till din fastighet anmäler dig och betalar in medlemsavgiften för att vårt underlag inför upphandlingen ligger så nära verkligheten som det bara går.

Hälsningar
Styrelsen

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *