Berghem

Vecka 47

Några av de områdesansvariga i Berghem har tillsammans med föreningens projektör Hans Fredriksson varit ute i fält och tittat på möjliga dragningar för fibern. Man har kommit en bra bit på väg i detta arbete.

Många markupplåtelseavtal har lämnats in vilket underlättar projektörens fortsatta arbete med planering för dragningen.

Vecka 46

Arbetet med etablering i Berghem fortgår. Arbetsgruppen har tillsammans med delar av styrelsen varit på möte i Borås för att diskutera formerna kring kommande upphandling. Vid mötet framkom information som är av värde att ha med sig i kommande arbete med upphandlingen.

Områdesansvariga har blivit utsedda. Dessa kommer att träffas i morgon tisdag 10/11 för att bli informerade om var vi befinner oss i processen och vilken deras roll är i detta arbetet. Med vid mötet kommer även projektör att närvara för att informera om sin uppgift och svara på frågor.

Projektering i fält kommer att påbörjas denna vecka (46)

Fortsättningsvis kommer vi att informera mer regelbundet, (förhoppningsvis varje vecka) om arbetet i Berghem. Denna information kommer vi att lägga under en speciell flik här på hemsidan, kallad Berghem.

Vi har i nuläget 86 anmälda medlemmar i Berghem.

Det är viktigt att du som är intresserad av att få fiber till din fastighet anmäler dig och betalar in medlemsavgiften för att vårt underlag inför upphandlingen ligger så nära verkligheten som det bara går.

Hälsningar
Styrelsen

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *