Nulägesinformation

Nu har vi i stort sett igång område 2, 4 och 5 (Asstorp, Surteby-kullar Senås samt Holmåkra). De kända blåsstopp som fanns har nu åtgärdats i ett konstruktivt samarbete med Marks Mekaniska som också stått för de kostnader som besiktningen fördelade ansvaret på. Det kan naturligtvis dyka upp nya stopp men då hanteras dessa på samma sätt. Detta har medfört att stora delar av område 10 och 11 (Desarehult, Guntorp och Lekvad) är blåst o färdigt för installation och driftsättning. Detta är oerhört positivt och mer information kommer .

Vår projektör Hans arbetar hårt med budget och planering av återstående grävning, han har också varit arbetsledare i pågående arbeten samt hjälpt till med kostnads-förhandlingar med Vattenfall. 
Vi i styrelsen har arbetat med kassörsupphandling, arbete med projektering ihop med Hans, haft kontakt med Vattenfall, kommunen osv. Många avtal har samlats in och dokumenterats. 

Vi kommer inom kort fakturera ut den extra förlagsinsats som beslöts av årsmötet. 
Vattenfalls kanalisation rullar på och är ungefär halvvägs i område 6, 7 och 8, (Navåsen, Gallåsen, Nabbared, Slätthult och Västra Kattunga) se karta. 
Under våren har det tillkommit en hel del nya medlemmar, varmt välkomna!
Önskar alla glad midsommar!

Niclas Magnusson ordf.

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *