Berghem

Övergripande Information Berghem.

Vi i styrelsen för Björketorps Fiber ser som vårt primära uppdrag att värna samtliga medlemmars intresse att få fiber. Jag har under mina första veckor som ordförande fått många åsikter om hur vi bör agera i Berghem och jag förstår att situationen är mycket frustrerande och därför vill jag gå ut med så mycket kompletterande fakta / information som jag kan.

Tills idag har bara en fastighet från Berghem begärt utträde ur Björketorps Fiber. Vi kan också glädjas åt att det tillkommit ett antal medlemmar i område Väster Björketorp där nu Vattenfall kanaliserar!
Marknet har sagt att man som tidigast under hösten kommer med fiber till Berghem och därför behöver inte Marknet något svar från oss än, men vi håller regelbunden kontakt. Vi behöver sitta ner med Marknet för att titta över våra avtal.
Vi har kontakter med ev projektörer/projektledning för att få så bra beslutsunderlag som möjligt och hjälp med att titta på bl.a. avtal med Marknet. Men upphandling med projektörer är inte klar. Denna projektledning är också jätteviktig för att entreprenaderna skall fungera och få hela projektet klart!
Eftersom flera Berghemsbor har hört av sig till styrelsen och vill vara kvar samtidigt som andra vill bryta sig loss har jag tills nu hänvisat till våra stadgar (finns att läsa på hemsidan) som vi alla står på. Detta gör vi naturligtvis inte för att försvåra för Berghem utan för att vi vill ha en riktig grund inför beslut.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 4/3 där alla dessa frågor kommer vara på dagordningen!
Med gott hopp om ett slutförande av vårt fiberprojekt!

Vänlig hälsning
Ordf. Niclas Magnusson

Finansierad av Europeiska jordbruksfonden

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *