Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling

Björketorps Fiber ekonomiska förening behandlar medlemmarnas personuppgifter i enlighet med EU’s dataskyddsförordning.

Personuppgifter samlas in i syfte att hålla förteckning över föreningens medlemmar.Personuppgifter som samlas in är namn, adress, mail, telefonnummer, fastighetsbeteckning och personnummer. Genom att vara medlem i föreningen samtycker ni till att era uppgifter behandlas av föreningen.

Uppgifterna samlas in för att ni är medlemmar i föreningen och för att få leverans av fiber.

Uppgifterna används för att köpa in tjänster av bl.a. Zitius, Telia och Optocom.

Inom föreningen kommer endast berörd personal inom styrelsen att hantera uppgifterna.

Uppgifterna säljs inte till tredje part.

Uppgifterna lagras så länge medlemsskapet är aktuellt, samt i ytterligare 3 år efter utträde.

Om föreningen upphör lagras uppgifterna i 7 år efter upphörandet pga. bokföringslagen.

Medlemmen har rätt att skriftligen begära tillgång till de personuppgifter som föreningen behandlar om den enskilde medlemmen och få felaktiga uppgifter rättade.

Björketorps fiberförening är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras.

Dataskyddsavsvariga i föreningen är f.n. Ingvar Gradén och Sari Lindström.

Om uppgifter läcker ut kontaktas Datainspektionen när läckaget upptäcks.

 

Ha det fortsatt bra i värmen!

Finansierad av Europeiska jordbruksfonden

Comments

  1. Marita Vass - 5 december, 2018 @ 07:44

    Vi har fått meddelande från Opticom att höra av oss om fiberinstallation men har ingen information från er att Opticom är inblandad i vårt avtal som vi gjort med Telia. Vore bra att få veta om detta är rätt operatör.

    • Administratör - 7 december, 2018 @ 12:16

      Hej. Optocom och Telia är upphandlade som tjänsteleverantör.Det vill säga Optocom är den aktör som blåser din fiber och ansluter och Telia är den operatör som förser dig som kund med kanaler.

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *