Årsmöte

Den 5 maj samlades delar av styrelsen samt 2 justerare till möte för att gå igenom de röstsedlar som inkommit. Två styrelsemedlemmar deltog vid mötet digitalt.

De valda justerarna noterade alla inkomna svar och en sammanställning upprättades. Denna sammanställning bifogas protollet.

Den nya styrelsen konstituerades direkt efter mötet och dess sammansättning går att läsa under fliken Styrelse här på hemsidan men finns även noterad i protokollet.

Vi tackar alla som deltagit med röstsedel på detta, även i år, mycket annorlunda årsmöte. Förhoppningarna förra året om att kunna genomföra ett årsmöte enligt normal ordning grusades och vi vet inte hur framtiden ter sig men vi ser fram emot lugnare tider och styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!

Årsmötesprotokoll

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *