Årsmöte – dagordning/röstsedel med bilagor

Här finner du dagordning/röstsedel samt bilagor till densamma.

Markera ditt ställningstagande på dagordning/röstsedel, underteckna och återsänd den till föreningen, antingen scannad till till e-post bjorketorps.fiber@outlook.com eller via brev till Björketorps Fiber, c/o Kerstin Sandahl, Öresten Renhultslund, 511 91 Skene senast 29 april. Märk kuvertet med ÅRSMÖTESHANDLINGAR.

Röstsedel inkommen efter 29 april räknas inte.

Tack för du, på detta vis, medverkar vid denna årsstämma.

//Styrelsen

Dagordning / röstsedel

Bilaga 1 Årsredovisning
Bilaga 2 Revisionsberättelse
Bilaga 3 Valberedningens förslag till styrelse
Bilaga 4 Stadgeändring

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *