Årsmöte per capsulam – protokoll.

Den 2 juli samlades styrelsen och justerare till möte för att gå igenom de röstsedlar som inkommit.

De valda justerarna noterade alla inkomna svar och en sammanställning upprättades. Denna sammanställning bifogas protollet.

Den nya styrelsen konstituerades direkt efter mötet och dess sammansättning går att läsa under fliken Styrelse här på hemsidan men finns även noterad i protokollet.

Vi tackar alla som deltagit med röstsedel på detta mycket annorlunda årsmöte och hoppas att vi nästa år återigen kan hålla årsmöte enligt normal ordning.

Sommarhälsningar från styrelsen.

Årsmötesprotokoll

Tillagd notering 2020-07-26

En uppmärksam medlem påpekade felaktigheter på bilagan vad gäller noteringen av antal röster i de olika kolumnerna vilket gjorde att slutsumman inte stämde. Detta är nu korrigerat i ny bilaga. Slutresultatet har inte påverkats och summan 40 röster har hela tiden varit korrekt noterat.

Comments

  1. Hans Björsell - 11 juli, 2020 @ 19:53

    I bilaga till protokollet står det att 40 röster har avgivits, men till punkt 9 anges 41 svar och till punkt 10 och 14 anges 46 svar, hur hänger detta ihop?

    • Administratör - 13 juli, 2020 @ 21:54

      Hej Hans. Tack för ditt påpekande och javisst var tryckfelsnisse framme när vi sammanställde siffrorna. Nu är det tillrättat och stämmer i slutsummeringen. Än en gång tack för ditt påpekande. /Styrelsen

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *