Valberedningens förslag

Som ni alla har fått information om kommer årsmötet att skjutas på, när det kan äga rum är osäkert i nuläget.

Valberedningen har, inför kommande årsmöte arbetat fram ett förslag till arvode för styrelseordförande och ledamöter som presenteras här:

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *