Utskick från Telia

Med anledning av utskicket från Telia, vill vi informera att det i nuvarande läge inte påverkar vårt projekt med fiberbygget.

Man behöver läsa den finstilta texten för att förstå att deras avtal inte förpliktigar Telia att bygga ett fibernät som täcker hela vårt fiber-byggnadsområde utan bara om det blir tillräkligt många som tecknar avtal med dem.

Där det är långt mellan deras fiberkunder kommer de förmodligen inte att erbjuda fiber till den redovisade kostnaden om sträckan mellan abonnenterna är för stora.

Du vet heller inte vad månadskostnaden blir efter 24 mån.

När det gäller vår fiber, har vi ett krav från bidragsmyndigheten, läns-styrelsen och landsbygdsprogrammet att vi skall erbjuda anslutning till alla intresserade i området, med fokus på åretruntboende och företag.

Dessutom ska vi förbereda för en 100 procentig täckning, plus lite till med tanke på eventuella kommande bostadsområden i området.

Om fiberföreningen lever vidare med hjälp av aktiva medlemmar är det tänkt att avgifterna skall vara på enligt självkostnadsprincipen.

Vi har nu fått mycket genomfört och större delen av vår projektering på plats så att vi kan starta upphandlingen av tjänster och material.

Detta sker genom ”lagen om offentlig upphandling” som är ett krav villkor för att få bidrag.

Vi i styrelsen jobbar på även om det inte syns så mycket av arbete ännu.

När det gäller jämförelsen angående månadsavgift i fiberföreningar består det av en serviceavgift på 100-150 kr/mån.

För trafikavgift när det gäller datatrafik, fast telefon och ett basutbud av TV ligger det ett beräknat upphandlade pris på 300-350 kr/mån.

Skillnaden mellan detta pris och dina nuvarande kostnader är ditt netto för att betala av din avgift för indragning av fiber till din fastighet. Förmodligen betalar du betydligt mer idag för TV, telefoni och bredband som ett exempel nedan visar.

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *