Felrapportering

Om du upplever att något inte fungerar vad gäller dina tv-kanaler, telefon eller bredband ska du i första hand ta kontakt med den tjänsteleverantör du valt.

För dig som valt gruppavtal är det till Telia du ringer. Telefonnumret är 020-20 20 70

För dig som valt öppen fiber är det till den tjänsteleverantör som du valt som du ringer.