Årsmöte

Björketorps fiberförening kallar till ordinarie stämma den
25 april 2019 kl. 19.00 i Skene Folkets Hus. Utöver dagordning enligt stadgarna kommer stadgeförändring samt förslag till insatsförstärkning att
behandlas. P.g.a. lokalens beskaffenhet kommer föreningen inte kunna erbjuda kaffe och kaka, vilket vi beklagar.

Välkomna!

Styrelsen

Finansierad av Europeiska jordbruksfonden

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *