Berghem

Björketorps Fiber har under lång tid hanterat frågan om fiber till invånarna i Berghem. Det har varit många turer kring denna fråga, mycket har tagit tid att reda ut och styrelsen är medveten om att detta har varit frustrerande för Berghem.

• • •