Nulägesinformation

Nu har vi anlitat projektör och valet föll på Blacklink som utgår från Varberg. De har bra referenser de har gjort en hel del arbeten åt Marknet och andra kringliggande projekt .
Från Black link har vi också fått en projektledare – Hans Fredriksson, som flera kanske känner igen från hans tidigare möten med vår fiberförening Hans har också goda referenser och lång erfarenhet . Hans har redan varit på plats och tittat över pågående samförläggning och kommer framöver hålla i byggmöten, ha kontakt med entreprenörer,  göra projektplanering, uppföljning och vara med på besiktningar osv. 

• • •