ÄNTLIGEN….

har vi fått det efterlängtade beslutet från länsstyrelsen om projektstöd. Vi kan få upp till
40,00 procent  för de utgifter som ger rätt till stöd. Detta är värt att fira!! Stödet från Landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

• • •