Uppdaterat fastighetsanslutningsavtal

Vi har nu även uppdaterat fastighetsanslutningsavtalet så att hänsyn även tas till om du har flera byggnader på samma fastighet och vill ansluta dessa att det är tydligt vilken kostnaden kommer att bli. Den extra kostnaden är 5000 kr och alltså inte motsvarande full kostnad för en fastighetsanslutning. Avtalet har även tydliggjorts på några punkter utefter tidigare kommentarer.

• • •