Årsmöte

Årsmöte ”per capsulam” Björketorps Fiber

På grund av pågående pandemi genomförs även i år vårt årsmöte via post – ”per capsulam”.

• • •

Fiber till Berghem

Nu är kontrakt skrivet med den entreprenör som ska gräva fiber i Berghem. Det blir Stenssons Entreprenad AB i Torestorp som kommer att fullfölja arbetet.

• • •

Inmätning

I dagarna sker inmätning av fiberanläggningens läge. Om du som kund ser någon i närheten av ditt hus så kan det vara någon från vår entreprenör som är ute och utför detta arbete.

• • •

God fortsättning på 2021

Vi har precis lagt 2020 bakom oss. För de allra flesta känns det säkert skönt med tanke på ett år som, på många sätt varit omtumlande för alla.
Nu blickar vi framåt! Med vaccination inom räckhåll ser vi ändå ett ljus i tunneln.

• • •

Ordförande har ordet

Vi lägger snart 2020 bakom oss. Ett år som inte kommer att gå obemärkt förbi. Men vi hoppas på en ljusning och att 2021 ska innebära förändring och förbättring.

• • •

Berghem

Arbetet intensifieras i Berghem och förhoppningen är att upphandling kan göras strax efter nyår. För att läsa mer om vad som händer i Berghem hänvisar vi till menyn som heter just Berghem.

• • •

Telia

En av våra medlemmar har fått återkommande fakturor från Telia på bredband, telefon och tv-paketet Lagom. Telia ser då att kunden är kopplad till kollektivavtal med Björketorps Fiber men de ser även att vår medlem har ett abonnemang för koppartjänst.

• • •

Fortsatt uppdatering av läget i Berghem

Arbetet med etablering i Berghem fortgår. Arbetsgruppen har tillsammans med delar av styrelsen varit på möte i Borås för att diskutera formerna kring kommande upphandling. Vid mötet framkom information som är av värde att ha med sig i kommande arbete med upphandlingen.

• • •