Nulägesinformation

Hej !
Årsmötet är nu bokat till den 25/4 kl 19.00 i Skene folkets hus. Detta på grund av att vi inte får plats i Björketorp och att Fotskäls bygdegård renoveras. Kallelse kommer i veckan!
Samförläggning med Vattenfall fortgår och vi går snart in i etapp 2!
Vi drar igång blåsning på landsbygden i mitten av kommande vecka! 

• • •

Årsmöte

Björketorps fiberförening kallar till ordinarie stämma den
25 april 2019 kl. 19.00 i Skene Folkets Hus. Utöver dagordning enligt stadgarna kommer stadgeförändring samt förslag till insatsförstärkning att
behandlas. P.g.a. lokalens beskaffenhet kommer föreningen inte kunna erbjuda kaffe och kaka, vilket vi beklagar.

• • •

Vi söker frivilliga!

Hej

Om du som bor inom rödmarkerat område har möjlighet att vara behjälplig vid mindre slangarbeten etc så hör av dig till Niclas på tfn 070-626 34 15 
(det går naturligtvis bra att hjälpa till även om du inte bor inom området )

• • •

Nulägesinformation

Nu har vi anlitat projektör och valet föll på Blacklink som utgår från Varberg. De har bra referenser de har gjort en hel del arbeten åt Marknet och andra kringliggande projekt .
Från Black link har vi också fått en projektledare – Hans Fredriksson, som flera kanske känner igen från hans tidigare möten med vår fiberförening Hans har också goda referenser och lång erfarenhet . Hans har redan varit på plats och tittat över pågående samförläggning och kommer framöver hålla i byggmöten, ha kontakt med entreprenörer,  göra projektplanering, uppföljning och vara med på besiktningar osv. 

• • •