Berghem, nuläge och årsmöte.

Berghem

Vi i styrelsen har sedan förra årsmötet kontinuerligt diskuterat hur vi ska hantera Berghemsfrågan. Det är alltså ingen punkt som är lagd åt sidan utan berörs vid varje styrelsemöte, mycket arbete läggs ner för att nå en lösning. Men ingen har insett komplexiteten vad gäller förlagsinsatser och återbetalning.
Problematiken har främst varit juridisk.
Vi har varit i kontakt med revisorer jurister osv. och arbetet med att lösa frågan pågår, som ni förstår, fortfarande.
Vår målsättning är att:

• • •

Är du intresserad?

Nu pågår arbetet för valberedningen att hitta lämpliga och intresserade personer som kan hjälpa till i det fortsatta fiberarbetet. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett styrelseuppdrag utan, t ex om du är dataintresserad och skulle kunna vara behjälplig vid allmänna datafrågor av olika karaktär så är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Ta i så fall kontakt med Morgan Nilsson som sitter med i valberedningen. Han nås på telefonnumer 073-420 23 24 eller e-post morgan.irene@hotmail.com

• • •

Gott Nytt År!

2019, ytterligare ett händelserikt år för Björketorps fiber.
Häromdagen rensade jag bland papper och kunde då konstatera att det har varit ett lärorikt år och jag är mycket glad att vi lagt mycket bakom oss!

Jag vill tacka alla som gjort det möjlig att  80% av medlemmarna nu har fiber. Vi har utmaningar kvar men vi arbetar vidare mot det mål som extrastämman visade – att vi skall göra klart fiberprojektet.

Jag vill önska alla medlemmar, entreprenörer och samarbetsparter ett riktigt gott nytt år!

• • •

Berghem

Sedan årsstämman har styrelsen arbetat med frågan om de insatser som betalats in av Berghems tätort och begäran om återbetalning av dessa. Styrelsen har konsulterat dels revisor Rikard Johelid, dels Byanätsforums jurist för att få svar på hur man lagligt går tillväga vad gäller denna typen av händelser. Svaren från Johelid och Byanätsforum finns att läsa på bif filer. Det har hela tiden varit styrelsens önskan och strävan att agera utifrån det som regelverket säger och inte skynda i processen – med detta,
inte sagt att man inte tycker det hela är en mycket olycklig historia men fakta kvarstår att alla svar som styrelsen fått pekar på att det inte ges möjlighet att återbetala inom de fem år som avtalet löper på. Styrelsen ställer sig naturligtvis inte negativ till förslag på hur man konstruktivt kan gå vidare med medlemskapet. Styrelsen tar tacksamt emot förslag på detta och jobbar själva vidare för en lösning som skulle kunna bli bra för alla parter. 

• • •

Nulägesinformation

Enligt planerna går det den 2 dec igång ytterligare anslutningar – område 6 (Gallåsen) delar av område 7 (fram till Hästekullen) samt område 8 (Västra Kattunga). Tyvärr har det blivit lite försening för blåsarna på område 6 vilket troligtvis medför att anslutningstiden för några fastigheter blir något försenad. Vissa av er har säkert redan varit kontaktade av Optocom för installation, övriga kommer också inom en snar framtid att bli kontaktade. När ovanstående områden är anslutna kommer vi att ha en beläggning på 80% vilket motsvarar 345 anslutningar totalt. Mycket glädjande att arbetet går framåt..

• • •