Information med anledning av insatsförstärkning på 4 000 kr.

Fiberprojektet har blivit dyrare än beräknat vilket är förklaringen till insatsförstärkningen. Vi har kommit en bra bit i byggandet av fiber och över hälften av medlemmarna har nu fiber men det återstår ännu arbeten. Vi i  styrelsen gick därför ut före årsmötet till alla medlemmar via hemsida Facebook o Markbladet att vi behövde på något sätt förstärka kassan. Årsmötet beslutadede, utan reservationer, att vi skulle betala in ytterligare 4 000 kr. Om vi däremot behöver mer pengar måste vi hålla en ny stämma där alla medlemmar kan säga sitt. 

• • •

Frågor insatsfakturor

Styrelsens mål är att få fiber till så många som möjligt och på ett effektivt sätt. Vi behöver få in de beslutade insatserna om vi skall få entreprenörer att prioritera oss efter semestern.
Om du som medlem oroar dig för fakturor, uppkopplingar, förläggning mm. är du välkommen att höra av dig till mig el någon annan i styrelsen.

• • •

Nulägesinformation

Nu har vi i stort sett igång område 2, 4 och 5 (Asstorp, Surteby-kullar Senås samt Holmåkra). De kända blåsstopp som fanns har nu åtgärdats i ett konstruktivt samarbete med Marks Mekaniska som också stått för de kostnader som besiktningen fördelade ansvaret på. Det kan naturligtvis dyka upp nya stopp men då hanteras dessa på samma sätt. Detta har medfört att stora delar av område 10 och 11 (Desarehult, Guntorp och Lekvad) är blåst o färdigt för installation och driftsättning. Detta är oerhört positivt och mer information kommer .

• • •

Område 2, 4 och 5

Installationerna i området som försörjs av stammen som går norrut från Björketorp (område 2, 4 och 5) är i full gång och många är redan klara.

• • •

Hej årsmötesvecka!

Lite nulägesinformation:
Samförläggning med Vattenfall går nu in i del 2.
Kanalisationsarbetet i tätorten den gångna veckan möjliggör blåsning av stam till område 5 ,4 och 2! Detta kommer påbörjas i veckan som kommer, i dessa områden är redan mycket av kundfiber blåst så vi ser fram emot att snart driftsätta dessa!
I område 10 har vi en del blåsstop. Dessa ska nu åtgärdas. Marks Mekaniska har lovat att ta kostnader och arbeten som tillkommer dem enligt besiktningsmannens utlåtande i samband med besiktningsmötet för några veckor sedan.
I område 11 har blåsning påbörjats och har enligt Optocom fungerat mycket bra, inga blåsstopp! Det är blåst både stam och kundfiber!

Det kommer alltså hända ganska mycket i nätet kommande veckor – glädjande! 
Torsdag den 25 /4 är det årsmöte kl 19 i Skene Folkets Hus. Detta pga att det inte fanns lokaler närmare där alla medlemmar får plats! 
Varmt välkomna!
Mvh  Niclas Magnusson 

• • •