Berghem

Sedan årsstämman har styrelsen arbetat med frågan om de insatser som betalats in av Berghems tätort och begäran om återbetalning av dessa. Styrelsen har konsulterat dels revisor Rikard Johelid, dels Byanätsforums jurist för att få svar på hur man lagligt går tillväga vad gäller denna typen av händelser. Svaren från Johelid och Byanätsforum finns att läsa på bif filer. Det har hela tiden varit styrelsens önskan och strävan att agera utifrån det som regelverket säger och inte skynda i processen – med detta,
inte sagt att man inte tycker det hela är en mycket olycklig historia men fakta kvarstår att alla svar som styrelsen fått pekar på att det inte ges möjlighet att återbetala inom de fem år som avtalet löper på. Styrelsen ställer sig naturligtvis inte negativ till förslag på hur man konstruktivt kan gå vidare med medlemskapet. Styrelsen tar tacksamt emot förslag på detta och jobbar själva vidare för en lösning som skulle kunna bli bra för alla parter. 

• • •

Nulägesinformation

Enligt planerna går det den 2 dec igång ytterligare anslutningar – område 6 (Gallåsen) delar av område 7 (fram till Hästekullen) samt område 8 (Västra Kattunga). Tyvärr har det blivit lite försening för blåsarna på område 6 vilket troligtvis medför att anslutningstiden för några fastigheter blir något försenad. Vissa av er har säkert redan varit kontaktade av Optocom för installation, övriga kommer också inom en snar framtid att bli kontaktade. När ovanstående områden är anslutna kommer vi att ha en beläggning på 80% vilket motsvarar 345 anslutningar totalt. Mycket glädjande att arbetet går framåt..

• • •

Information med anledning av insatsförstärkning på 4 000 kr.

Fiberprojektet har blivit dyrare än beräknat vilket är förklaringen till insatsförstärkningen. Vi har kommit en bra bit i byggandet av fiber och över hälften av medlemmarna har nu fiber men det återstår ännu arbeten. Vi i  styrelsen gick därför ut före årsmötet till alla medlemmar via hemsida Facebook o Markbladet att vi behövde på något sätt förstärka kassan. Årsmötet beslutadede, utan reservationer, att vi skulle betala in ytterligare 4 000 kr. Om vi däremot behöver mer pengar måste vi hålla en ny stämma där alla medlemmar kan säga sitt. 

• • •

Frågor insatsfakturor

Styrelsens mål är att få fiber till så många som möjligt och på ett effektivt sätt. Vi behöver få in de beslutade insatserna om vi skall få entreprenörer att prioritera oss efter semestern.
Om du som medlem oroar dig för fakturor, uppkopplingar, förläggning mm. är du välkommen att höra av dig till mig el någon annan i styrelsen.

• • •

Nulägesinformation

Nu har vi i stort sett igång område 2, 4 och 5 (Asstorp, Surteby-kullar Senås samt Holmåkra). De kända blåsstopp som fanns har nu åtgärdats i ett konstruktivt samarbete med Marks Mekaniska som också stått för de kostnader som besiktningen fördelade ansvaret på. Det kan naturligtvis dyka upp nya stopp men då hanteras dessa på samma sätt. Detta har medfört att stora delar av område 10 och 11 (Desarehult, Guntorp och Lekvad) är blåst o färdigt för installation och driftsättning. Detta är oerhört positivt och mer information kommer .

• • •