Bidrag -glädjande besked!

I veckan som gick erhöll vi den första utbetalningen av bidrag. Det är mycket glädjande. Nya ansökningar kommer att skickas in löpande och förhoppningen är att det nu ska gå snabbare att få utbetalningarna när alla handlingarna som berör konkurrensutsättning finns på plats hos länsstyrelsen.

• • •

87 % i drift.

Arbetet går oförtrutet framåt och idag är det bara 13 % kvar för att anläggningsarbetet för Björketorp Fiber är fulländat. Kartan ser
ut så här:

• • •

Berghem, nuläge och årsmöte.

Berghem

Vi i styrelsen har sedan förra årsmötet kontinuerligt diskuterat hur vi ska hantera Berghemsfrågan. Det är alltså ingen punkt som är lagd åt sidan utan berörs vid varje styrelsemöte, mycket arbete läggs ner för att nå en lösning. Men ingen har insett komplexiteten vad gäller förlagsinsatser och återbetalning.
Problematiken har främst varit juridisk.
Vi har varit i kontakt med revisorer jurister osv. och arbetet med att lösa frågan pågår, som ni förstår, fortfarande.
Vår målsättning är att:

• • •

Är du intresserad?

Nu pågår arbetet för valberedningen att hitta lämpliga och intresserade personer som kan hjälpa till i det fortsatta fiberarbetet. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett styrelseuppdrag utan, t ex om du är dataintresserad och skulle kunna vara behjälplig vid allmänna datafrågor av olika karaktär så är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Ta i så fall kontakt med Morgan Nilsson som sitter med i valberedningen. Han nås på telefonnumer 073-420 23 24 eller e-post morgan.irene@hotmail.com

• • •

Gott Nytt År!

2019, ytterligare ett händelserikt år för Björketorps fiber.
Häromdagen rensade jag bland papper och kunde då konstatera att det har varit ett lärorikt år och jag är mycket glad att vi lagt mycket bakom oss!

Jag vill tacka alla som gjort det möjlig att  80% av medlemmarna nu har fiber. Vi har utmaningar kvar men vi arbetar vidare mot det mål som extrastämman visade – att vi skall göra klart fiberprojektet.

Jag vill önska alla medlemmar, entreprenörer och samarbetsparter ett riktigt gott nytt år!

• • •