Nulägesinformation

Nu har vi i stort sett igång område 2, 4 och 5 (Asstorp, Surteby-kullar Senås samt Holmåkra). De kända blåsstopp som fanns har nu åtgärdats i ett konstruktivt samarbete med Marks Mekaniska som också stått för de kostnader som besiktningen fördelade ansvaret på. Det kan naturligtvis dyka upp nya stopp men då hanteras dessa på samma sätt. Detta har medfört att stora delar av område 10 och 11 (Desarehult, Guntorp och Lekvad) är blåst o färdigt för installation och driftsättning. Detta är oerhört positivt och mer information kommer .

• • •

Område 2, 4 och 5

Installationerna i området som försörjs av stammen som går norrut från Björketorp (område 2, 4 och 5) är i full gång och många är redan klara.

• • •

Hej årsmötesvecka!

Lite nulägesinformation:
Samförläggning med Vattenfall går nu in i del 2.
Kanalisationsarbetet i tätorten den gångna veckan möjliggör blåsning av stam till område 5 ,4 och 2! Detta kommer påbörjas i veckan som kommer, i dessa områden är redan mycket av kundfiber blåst så vi ser fram emot att snart driftsätta dessa!
I område 10 har vi en del blåsstop. Dessa ska nu åtgärdas. Marks Mekaniska har lovat att ta kostnader och arbeten som tillkommer dem enligt besiktningsmannens utlåtande i samband med besiktningsmötet för några veckor sedan.
I område 11 har blåsning påbörjats och har enligt Optocom fungerat mycket bra, inga blåsstopp! Det är blåst både stam och kundfiber!

Det kommer alltså hända ganska mycket i nätet kommande veckor – glädjande! 
Torsdag den 25 /4 är det årsmöte kl 19 i Skene Folkets Hus. Detta pga att det inte fanns lokaler närmare där alla medlemmar får plats! 
Varmt välkomna!
Mvh  Niclas Magnusson 

• • •

Nulägesinformation

Hej !
Årsmötet är nu bokat till den 25/4 kl 19.00 i Skene folkets hus. Detta på grund av att vi inte får plats i Björketorp och att Fotskäls bygdegård renoveras. Kallelse kommer i veckan!
Samförläggning med Vattenfall fortgår och vi går snart in i etapp 2!
Vi drar igång blåsning på landsbygden i mitten av kommande vecka! 

• • •

Årsmöte

Björketorps fiberförening kallar till ordinarie stämma den
25 april 2019 kl. 19.00 i Skene Folkets Hus. Utöver dagordning enligt stadgarna kommer stadgeförändring samt förslag till insatsförstärkning att
behandlas. P.g.a. lokalens beskaffenhet kommer föreningen inte kunna erbjuda kaffe och kaka, vilket vi beklagar.

• • •

Vi söker frivilliga!

Hej

Om du som bor inom rödmarkerat område har möjlighet att vara behjälplig vid mindre slangarbeten etc så hör av dig till Niclas på tfn 070-626 34 15 
(det går naturligtvis bra att hjälpa till även om du inte bor inom området )

• • •