Berghem

Sedan årsstämman har styrelsen arbetat med frågan om de insatser som betalats in av Berghems tätort och begäran om återbetalning av dessa. Styrelsen har konsulterat dels revisor Rikard Johelid, dels Byanätsforums jurist för att få svar på hur man lagligt går tillväga vad gäller denna typen av händelser. Svaren från Johelid och Byanätsforum finns att läsa på bif filer. Det har hela tiden varit styrelsens önskan och strävan att agera utifrån det som regelverket säger och inte skynda i processen – med detta,
inte sagt att man inte tycker det hela är en mycket olycklig historia men fakta kvarstår att alla svar som styrelsen fått pekar på att det inte ges möjlighet att återbetala inom de fem år som avtalet löper på. Styrelsen ställer sig naturligtvis inte negativ till förslag på hur man konstruktivt kan gå vidare med medlemskapet. Styrelsen tar tacksamt emot förslag på detta och jobbar själva vidare för en lösning som skulle kunna bli bra för alla parter. 

Johelids utlåtande

Byanätsforums utlåtande

Finansierad av Europeiska jordbruksfonden

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *