Information med anledning av insatsförstärkning på 4 000 kr.

Fiberprojektet har blivit dyrare än beräknat vilket är förklaringen till insatsförstärkningen. Vi har kommit en bra bit i byggandet av fiber och över hälften av medlemmarna har nu fiber men det återstår ännu arbeten. Vi i  styrelsen gick därför ut före årsmötet till alla medlemmar via hemsida Facebook o Markbladet att vi behövde på något sätt förstärka kassan. Årsmötet beslutadede, utan reservationer, att vi skulle betala in ytterligare 4 000 kr. Om vi däremot behöver mer pengar måste vi hålla en ny stämma där alla medlemmar kan säga sitt. 

Att vi inte kan säga en absolut fast kostnad har många orsaker, bl a: – hela projektet är på löpande räkning,- vi vet inte hur mkt berg vi stöter på i de sista delarna,- kostnadsökning för allt som heter fiber har gått upp mkt sen projektet startades,- vi vet inte riktigt hur mkt bidrag vi blir berättigade till,- uteblivna dagsverken pga strängare skattelagstiftningen. 

Niclas Magnusson
ordförande

Finansierad av Europeiska jordbruksfonden


Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *