Lite från årsmötet

Årsmöte med Björketorps fiberförening hölls den 25 april 2019 i Skene Folkets Hus och här följer ett axplock av det som beslutades på mötet.

Då revisionsberättelsen inte var klar fick styrelsen villkorad ansvarsfrihet. Ansvarsfriheten kommer att gälla förutsatt att den externa revisorn inte har något att anmärka på.

Till Revisorer för 2019 valdes Martin Johansson och Ingvar Gradén (fr o m maj månad – pga jäv i och med hans tidigare styrelsepost som kassör).  Bokföringstjänsten kommer under 2019 att köpas in från redovisningsbyrå.

Den nya styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Niclas Magnusson
Ledamöter: Pontus Andersson, Jonas Poulsen, Gert Lennartsson.
Suppleanter: Dick Hjelm, Mattias Svensson.

Enhälliga beslut togs på nedanstående punkter:

  1. Strykning av dagsverken då, dels regelverket ändrats vad gäller denna typ av arbete, dels att kassan behöver förstärkas. En engångs extra förlagsinsats för varje medlem kommer således att utgå om 4  000 kr under 2019. 
  2. Alla anslutningar kommer att debiteras en serviceavgift à 500 kr per år som ska täcka löpande kostnader för försäkring, juridisk hjälp, ekonomisk konsultation, reparation av trasig fiber m m Denna avgift har tidigare endast gällt passiv anslutning men kommer fr o m 2019 att gälla alla anslutningar.
  3. Stadgeändringar kommer att göras enligt påpekande från Bolagsverket på §16, §18, §21 och §23. Regelverket för ekonomiska föreningar reglerar dessa stadgar.

Hela det justerade protokollet kan du läsa här.

Finansierad av Europeiska jordbruksfonden

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *